Barion Pixel

Babzsákok

A Flashbag babzsákok új generációs babzsákok. Különlegességük elsősorban az erős strapabíró huzatban, a használat utáni formatartósságban, és kül-, és beltéri használat lehetőségében rejlik. A legtöbb babzsákunk multifunkcionális, tehát több féle képpen lehet formázni és így használni is őket. Nem kérdés tehát, hogy sokkal jobbak mint más babzsákok

Babzsák típusok:

Kutya - cica babzsákok

A Flashbag kutyafekhely vagy kutya babzsák egy babzsák töltőanyaggal töltött nagyon izgalmas, kültéren is használható különleges fekhely. Huzata erős, strapabíró, vízlepergetős és könnyen tisztítható. A töltő anyagnak köszönhetően sokkal kényelmesebb a kutyusok-cicusok számára mint a hagyományos szivacs-töltelékes fekhelyek. A Flashbag kutyafekhely minden kisállat és gazdi álma!

Egyéb termékek

Itt találhatóak babzsákjainkhoz külön megvásárolható külső huzatok, továbbá az ajándék utalványok és más hasznos termékek vagy szolgáltatások. Nálunk van lehetőség próba babzsákra és babzsák bérlésre is! Ha egyedi elképzelése van, mondja el és elkészítjük Önnek! 

ÁSZF - Vásárlási feltételek​

Általános szerződési és felhasználási feltételek

Ezeket a feltételeket Magyarország és az Európai Unió jogszabályai szabályozzák.

A flashbag.hu webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Flashbag termékek használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért!

 

1. A webáruház üzemeltetője

A https://flashbag.hu/ internet címen elérhető weboldalt az

Increst Communication Kft

Rövidített név: Increst Communication Kft

Cégjegyzékszám: 01 09 932098 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 11730392-2-42

Székhely: 1148 Budapest, Bolgárkerék utca 8.

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Szolgáltató bankszámla adatai:

Számlavezető pénzintézet: Wise

Pénzforgalmi jelzőszám: 12600016-10083431-88190084

 

2. Ügyfélszolgálat

Felhasználók az alábbi elérhetőségen fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

Telefonos ügyfélszolgálat elérhető munkanapokon 09:00 és 20:00 óra között a (06-20)321-53-35-ös telefonszámon.

E-mail cím: info@flashbag.hu Az ilyen úton érkező e-mail-ekre a Szolgáltató a lehető leghamarabb de általában az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol. Szolgáltató a fentieken túl több egyéb csatornán is biztosít ügyfélszolgálatot a felhasználók számára. Pl. Facebook üzenetben, Chat formában, Viberen stb. Ezen további ügyfélszolgálati lehetőségek vagy és azok hivatkozásai megtalálhatók a webhelyen.

 

3. A magyar jog kikötése

3.1. A fent meghatározott internet címen elérhető weboldalt (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra továbbá elsősorban az Európai Unió területére irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar jog alkalmazandó, különös tekintettel 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302

RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.), – a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre, – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre, – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre, – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre, – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre, – és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.

3.2. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

3.3. A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

 

4. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai

4.1. Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a webhelyen működő webáruházban megrendelhető babzsákok, babzsák párnák, babzsák fotelek, kutyapárnák, babzsák huzatok stb. (továbbiakban: termékek) értékesítésére vonatkoznak.

4.2. A szerződés felei:

4.2.1. A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője egyben a webhelyen megtalálható termékek gyártója és forgalmazója is. Szolgáltató a webhely segítségével értékesíti a termékeket vásárlók felé.

4.2.2. Felhasználó, mint a webáruházból terméket megrendelő vásárló, valamint a webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.

4.3. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.

 

5. A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános tájékoztatás

5.1. A webáruházban megrendelhető termékek lényeges tulajdonságairól Felhasználó a megrendelést megelőzően a a termékek mellett elhelyezett, azok tulajdonságait részletesen bemutató leírásokból tájékozódhat.

5.2. A szerződéskötés nyelve magyar.

5.3. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

5.4. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 2 teljes munkanapon belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

5.5. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.

5.6. Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre nála.

5.7. Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap az aktuális fuvarozási díjakról és esetleges fuvarozási korlátozásokról, valamint a lehetséges fizetési módokról.

5.8. A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumok Felhasználó számára mindig elérhető a webhelyen.

 

6. Regisztráció

6.1. A webhelyen a látogatóknak lehetőségük van regisztrációra és regisztrált vásárlóként történő vásárlásra is. A webhelyen történő vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. A webhelyen történő regisztráció ingyenes. A webhelyen a vásárlók regisztráció nélkül, a szükséges adatok megadásával is le tudják adni a megrendelésüket.

6.2. A regisztrációt Felhasználó a webhely „Regisztráció” menüpontjára kattintással megjelenő adatlap kitöltésével, a jelen szerződési feltételek elfogadásával és az adatkezelési nyilatkozat bejelölésével, végül a regisztrációs adatlap elküldésével hajthatja végre.

6.3. Az érvényes regisztrációhoz Felhasználónak valós adatokat és elérhetőségeket kell megadnia. Amennyiben megállapítást nyer, hogy valótlan adatokkal történt a regisztráció, Szolgáltató jogosult azt törölni. Utóbbi esetben Szolgáltatót nem terheli felelősség az esetleges következmények miatt.

6.4. Szolgáltató az érvényes regisztrációt is törölheti a következményekért való felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a webhelyet, vagy más módon megszegte a jelen szerződési feltételeket.

6.5. A regisztráció Szolgáltató általi törlése a mindkét Fél által már teljesített megrendeléseket nem érinti. Amennyiben Szolgáltató még nem kezdte meg a teljesítést akkor egyoldalúan eldöntheti, hogy teljesíti-e azt, feltéve, hogy a törlés oka ezt nem akadályozza. Amennyiben nem teljesíti a megrendelést és Felhasználó már fizetett, Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó által fizetett összeget. Ha a Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés összegéből.

6.6. Felhasználó a regisztrációjának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 10 napon belül – végrehajt.

6.7. A regisztráció törlését teheti szükségessé Felhasználó – regisztráció céljából kezelt – személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

6.8. A regisztráció Felhasználó fentiek szerinti kérelmeire történő törlése nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

 

7. A vételár meghatározása

7.1. A termékek aktuális árairól a webáruház termékek tulajdonságait bemutató oldalain tájékozódhat a Felhasználó.

7.2. A termékeknél feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden terméknél a fizetendő vételár adóval megnövelt teljes összege látható.

7.3. A webhelyen megtalálható árak mellett minden esetben szerepel az adott deviza megjelelölése is. Pl. Forint esetében Ft., vagy HUF, Euró ár esetében pl. EUR.

7.4. Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.

7.5. Szolgáltató csomagolási költséget külön nem számít fel, azt a megrendelési folyamat során feltüntetett szállítási költség tartalmazza.

7.6. A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükben szerepelnek.

7.7. A webáruház weboldalain látható termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja.

7.8. Amennyiben hibás ár szerepel a webáruházban, vagy a megrendelés visszajelzésben – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra – akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Szolgáltató a hibás áron történt megrendelést követően felajánlja a Felhasználó számára a termék valós áron történő értékesítését. Amennyiben Felhasználó ezt nem fogadja el, jogosult elállni a megrendelésétől.

 

8. A megrendelés leadásának módja és lépései, a szerződés létrejötte

8.1. A termék kiválasztása

8.1.1. Felhasználó a webáruházban a termék adatait tartalmazó termék oldalon ismerheti meg az adott termék lényeges tulajdonságait.

8.1.2. A megrendelni kívánt terméket az adott termék aloldalán található „Kosárba teszem” feliratú gombra kattintással virtuális kosárba helyezheti a Felhasználó. Több termék egyidejű megrendelése esetén minden terméket külön-külön szükséges a kosárba tenni a fentiekben leírtak szerint.

8.1.3. Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az “Ügyfélszolgálat” cím alatt).

8.2. A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte

8.2.1. Felhasználó a megrendelését online, a webáruházban adhatja le, az alábbiak szerint.

8.2.2. Felhasználó a megrendelését a nap bármely pillanatában 0-24 óra között tudja leadni online.

8.2.3. A megrendelés leadásának nem feltétele a regisztráció. Megrendeléseket regisztráció nélkül is le lehet adni a webáruházban.

8.2.4. Felhasználó számára a weboldal felső részében található „Kosár” feliratú gombra kattintást követően megjelenik a kosár tartalma, mely oldalon a Felhasználónak lehetősége van a termék darabszámát jelölő szám átírásával, a kívánt darabszámot módosítani, illetve a „Törlés” gombra kattintással a kosárból ki is veheti a terméket.

8.2.5. A kosár menüpont alatt a megrendelés összesített adatai láthatóak, a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő szállítási vagy esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó által fizetendő összes költség.


8.2.6. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

8.2.6.1. A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.

8.2.6.2. A nem regisztrált Felhasználó a személyes adatait a megrendelés folyamatában a megrendeléshez szükséges adatbeviteli mezők kitöltésével adhatja meg. 

8.2.6.3. A regisztrált Felhasználó a személyes adatait a megrendelés folyamatában a megrendelésre vonatkozóan módosíthatja. A regisztrációs adatait a webhelyre belépést követően elérhető „Fiókom” feliratra kattintással, azon belül az “Fiókadatok” és “Címek” gombok alatt megjelenő személyes profiljának oldalán van lehetősége módosítani.

8.2.6.4. A kosár tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a megrendelés folyamatában fentiek szerint megjelenő oldalakon az adatok módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint.

8.2.7. Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „Megrendelés elküldése” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését.

8.2.8. Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak, az általa online megrendelése során megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által fizetendő összes költséget. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 2 munkanapon belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel). A megrendelés itt írt visszaigazolásával még nem jön létre a termék megvásárlására vonatkozó szerződés, ez a visszaigazolás Szolgáltató részéről még nem számít a megrendelés elfogadásának.

8.2.9. A megrendelések feldolgozása minden munkanapon a közép európai idő szerint 09.00 órától 16.00 óráig történik. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén – előre fizetés esetén a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontját követő első feldolgozási időszak kezdetén – kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni és attól az időponttól számított 2 munkanapon belül kerül feldolgozásra.

8.2.10. A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Szolgáltató megrendelés elfogadása esetén – e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.

8.2.11. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.

8.3. A regisztráció Felhasználó megrendelését követő kérelmére történő törlése nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

8.4. Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.

 

9. A megrendelés utólagos korrigálása

9.1. Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

9.2. A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

 

10. Fizetési feltételek

10.1. Lehetséges fizetési módok:

10.1.1. Online bankkártyás előre fizetés:

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

Az online bankkártyás fizetési szolgáltatást a Barion biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával fizethet. 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A bankkártyával történő fizetés során a fizetéshez használt bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Barion Payment Zrt., 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5. (Barion) részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Barion oldalára. A Barion nem osztja meg a bankkártya adatokat Szolgáltatóval.

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

10.1.2. Online fizetési szolgáltatással történő előre fizetés:

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

Az online fizetési szolgáltatást a Barion biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó Barion számlával fizethet.

Az online fizetés során a fizetéshez használt adatait a Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Barion Payment Zrt., 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5. (Barion) részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Barion oldalára. A Barion nem osztja meg a fizetési adatokat Szolgáltatóval.

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

10.1.3. Készpénzes fizetési szolgáltatással történő fizetés a termék átvételekor:

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, fizetés készpénzben átvételkor a futárnál.

10.2. A megrendelés ellenében Online fizetési szolgáltatással történő teljesítés esetén Felhasználó által fizetendő teljes összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezését követően kezdi meg Szolgáltató a megrendelés teljesítését.

10.3. Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerüléstől számított 48 órán belül a Felhasználó részére a teljes vételárat és a szállítási díjat visszatéríti.

 

11. Teljesítési határidő és szállítási feltételek

11.1. Teljesítési és szállítási határidő

11.1.1. Szolgáltató a termékeket az alábbi teljesítési határidővel tudja teljesíteni Felhasználó számára: 
– Készleten lévő termék esetében 1-5 munkanapon belül

– Készleten nem lévő illetve egyedi megrendelés alapján jellemzően 10-15 munkanapon belül. 

Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a megrendeléshez harmadik féltől szükséges beszerezni valamilyen terméket, alapanyagot, akkor a teljesítési idő a harmadik fél általi teljesítés idejével növekedhet. Minden megrendelés esetében igyekszünk a vásárlókat előzetesen tájékoztatni a várható elkészülésről illetve az esetleges alternatív opciókról, amelyek a teljesítési időt megrövidíthetik. 

A megrendelt terméket Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre.

11.1.2. Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a megrendelést, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót.

11.1.3. A termékek kézbesítése munkanapokon 08.00 és 20.00 óra közötti időszakban történik. A termék szállítási határidejét a visszaigazoló e-mail tartalmazza. A szállítás időpontjáról a Szolgáltató e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a Felhasználót, további kérdés felmerülése esetén a Felhasználónak lehetősége van egyeztetni a Szolgáltatóval a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon.

11.2. Fuvarozók:

Szolgáltató a termékek kiszállítását saját alkalmazottaival, vagy saját szerződéses partnereivel, alvállalkozóival végzi.

11.3. A szállítás díja:

A kiszállítás díjának a Felhasználó által fizetendő bruttó összegét a megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg Felhasználó.

11.4. A termék átvétele

11.4.1. Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül nem veszi át a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a Fuvarozó kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés –, Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez esetben, amennyiben Szolgáltatóhoz visszaérkezik a termék és Felhasználó előre fizette a megrendelt termék vételárát, a vételárat Szolgáltató – a tranzakció költségének levonását követően – visszafizeti. A szállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben – mely eset nem minősül az elállási jog gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre.

11.4.2. A megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok (számla, garancia levél) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a Felhasználó, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést még akkor jelezi Fuvarozó felé. Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskor bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, Fuvarozó a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért elsősorban a Fuvarozót terheli a felelősség, ugyanakkor a Felhasználó felé a termék Felhasználó részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató viseli az ezzel kapcsolatos kockázatot. Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Felhasználó szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem, azokat a 12. pontban írtak szerint ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja.

 

12. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási/felmondási jog

12.1. Hibás teljesítés

Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

12.2. Jótállás

Szolgáltató a “151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról” rendelete szerint jótállást vállal az általa gyártott, forgalmazott termékekre.

Szolgáltató a rendeletben meghatározott kötelező jótálláson felüli többlet jótállást is biztosít egyes termékekre. A weboldalon található termékek részletes leírásában megtalálható az adott termékre vonatkozó szolgáltató által vállalat teljes jótállási idő.

A jótállás nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, ezért kérjük figyelmesen olvassa el a termék átvételekor kapott használati útmutatót!  

12.3. Elállási jog
Fogyasztónak minősülő Felhasználó a megrendelés visszaigazolásának pillanatáig jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Amennyiben fogyasztó elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben szükséges előzetesen jeleznie az ügyfélszolgálat felé, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára.

12.4. Pénzvisszafizetési garancia
Fogyasztónak minősülő Felhasználónak a termék átvételétő
l számított 30 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a megrendeléstől teljes pénzvisszatérítés mellett. A pénzvisszafizetési garancia csak és kizárólag eredeti csomagolásában, új állapotú babzsák visszaküldése esetén érvényes. Amennyiben fogyasztó elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben szükséges előzetesen jeleznie az ügyfélszolgálat felé, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Ha a termék koszosan, használtan érkezik vissza szolgáltatóhoz, akkor szolgáltató jogosult a vételár minimum 20%-nak megfelelő tisztítási / értékcsökkenési költséget felszámítani vásárlónak. A termék visszajuttatása és az ezzel járó költségek szolgáltatóhoz minden esetben a vásárlót terhelik. A visszavásárlási garancia nem vonatkozik az egyedi igények alapján készített termékekre!

12.5 Ingyenes utántöltés
Igénybevételtől függően a babzsákok megtöltéséhez használt töltőanyag (polisztirol gyöngy) fizikai tulajdonságai okán tömörödhet. A töltőanyag tömörödése nem minden termék és nem minden vásárló esetében fennálló esemény. A tömörödést nagyban befolyásolja a használat gyakorisága, módja és a használó testsúlya. A töltőanyag tömörödése nem jelent minőségbeli hibát, ez a töltőanyag sajátossága. A vásárlást követően, a jótállási idő alatt a gyártó bizonyos termékeihez  egy alkalommal díjmentes töltőanyag utántöltési szolgáltatást nyújt a vásárló számára. Az utántöltéskor szolgáltató a termék eredeti mennyiségű töltőanyagának maximum a 30%-ával vissza állítja a termék eredeti töltőanyag mennyiségének a térfogatát. Az utántöltésre szolgáltató által megjelölt helyszínen van lehetőség, vagy amennyiben vásárló szeretné az utántöltésre használható töltőanyagot szolgáltató fuvarozói partnerei segítségével eljuttatja vásárló részére. Az utántöltő töltőanyag szállítás költsége minden esetben a vásárlót terheli!

Amennyiben fogyasztó az ingyenes utántöltéssel kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben szükséges előzetesen jeleznie az ügyfélszolgálat felé, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Az ingyenes utántöltés feltétele az eredeti jótállási dokumentum megléte továbbá a vásárlást igazoló számla eredeti vagy másolati példánya. A dokumentumok hiányában szolgáltató nem köteles az ingyenes utántöltést elvégezni.

Amennyiben vásárló eredeti töltőanyag maximum 30%-nak megfelelő ingyenes utántöltéshez használt töltőanyagon felül további töltőanyagra is igényt tart, úgy azt térítés ellenében szolgáltató biztosítja vásárló számára. 

13. Felelősség kizárása

13.1. A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.

13.2. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

13.3. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel.

13.4. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

13.5. A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

13.6. Használati figyelmeztetés

A Flashbag termékek töltőanyaga apró polisztirol golyócskák (műanyag származékok) amelyek a szervezetbe jutás esetén az egészségre ártalmasak lehetnek illetve fulladást okozhatnak! 14 év alatti gyereknek ne engedje a termék kinyitását, ki zipzározását, mert a töltőanyagot a gyermek megeheti, ami egészségügyi problémát, egészségkárosodást vagy akár fulladást is okozhat! 3 évnél fiatalabb gyermeket SOHA NE HAGYJON EGYEDÜL ÖRIZETLENÜL a termék használata közben! 3 éven aluli gyermek a terméket kizárólag szülői felügyelettel használhatja!

 

Amennyiben a termék a használat során látható módon megrongálódott, esetleg elszakadt, azonnal fejezze be a termék használatát. Megelőzendő, elkerülendő, a töltőanyag kiszóródását és az ebből adódó problémákat, kellemetlenségeket. Sérült termék esetében a megjavítással kapcsolatban, akár a garancia idő alatt, akár azt követően vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.

 

Kutyafekhely esetében, ha a használat során a fekhely huzata látható módon megrongálódott, esetleg elszakadt, azonnal vegye el a kutyától, elkerülendő, hogy a töltőanyag kiszóródjon és az állat megegye azt. 

 

A termékek rendeltetésszerű és gondos használatával kapcsolatosan minden felelősség a termék használóját terheli! A fenti figyelmeztetés be nem tartásából vagy figyelmen kívűl hagyásából eredő károkért, sérülésekért, egészségügyi problémákért sem a termékek gyártója, sem annak forgalmazója – amennyiben a kettő eltér egymástól –  sem felelősségvonásra sem kártérítési kötelezettségre nem vonható sem a termék használója, sem a vásárló sem más a használóval vagy vásárlóval kapcsolatban álló harmadik személlyel által sem

 

14. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató a webhelyen megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

 

15. Adatkezelés, adatvédelem

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az “Adatkezelési tájékoztató” vagy és “Adatvédelmi nyilatkozat” című dokumentum ad tájékoztatást.

 

16. Szerződési feltételek módosítása

16.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

16.2. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak.

 

17. Irányadó jog, jogviták

17.1. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

17.2. A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerinti bíróságon, a Budapesti XIV. Kerületi Bíróságon is megindíthatja a pert.

17.3. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő magyar jogszabályok rendelkezési irányadók:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, – a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, – és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.

 

18. Panasz, jogérvényesítés, Szolgáltató feletti felügyelet

18.1. Panasz

18.1.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

Increst Communication Kft

Cím: 1148 Budapest, Bolgárkerék utca 8.., E-mail cím: info@flashbag.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

18.1.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége

Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefon: +36 1 488 2186 Fax: +36 1 488 2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Webhely: http://bekeltet.hu

A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:

Magyarországon az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban szintén a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

18.1.3. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

18.1.4. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu oldalon.

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Postacím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefon: +36 1 450 2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Webhely: http:// www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti- egyseg/ fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

18.1.5. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet: Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Kelt: Budapest, 2022.09. 01.

Legutolsó módosítás: 2023.06.29.

Increst Communication Kft

Hírlevél

Jöjjön el hozzánk!

Babzsákok megtekintése és megrendelt termék átvétele személyesen az alábbi címen lehetséges.

Bemutató terem:
Budapest, 1149 Táborhely utca 6.

A babzsákok személyes megtekintéséhez és megrendelt termék személyes átvételéhez, minden esetben előzetes időpont egyeztetés szükséges!

Kérdésével, időpont egyeztetéssel kapcsolatban hétköznap 08:00 – 18:00 óra között az alábbi telefonszámon elér bennünket:

Mobil: (06-20) 321-5335

 

Írjon nekünk

[]